Bazy danych

SIGŻ

Baza danych SIGŻ (Systemu Informacji o Gospodarce Żywnościowej) jest budowana przez CBR we współpracy z jednostkami badawczo-naukowymi i uczelniami rolniczymi od 1981 r. Jest ona aktualizowana na bieżąco. 

SIBROL

Baza danych SIBROL (Systemu Informacji o Badaniach Rolniczych) była tworzona przez jednostki badawczo-rozwojowe nadzorowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (od 1995 r.) oraz niektóre placówki naukowe II Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN i uczelnie rolnicze (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy).
 

AGRIS-FAO

Baza danych AGRIS-FAO  tworzona była od 1971 r. pod auspicjami FAO przez 158 krajów i 29 międzynarodowych organizacji. Informacje o polskich publikacjach naukowych opracowywane były przez CBR oraz 12 ośrodków naukowych i akademickich. Gromadzone w bazie informacje dotyczą szeroko pojętego rolnictwa i przemysłu spożywczego, inżynierii rolniczej, leśnictwa i rybołówstwa, a także hydrologii, zasobów naturalnych i ochrony środowiska. Do dyspozycji wyszukujących są opisy bibliograficzne wraz z abstraktami począwszy od 1975 r., aktualizowane kwartalnie.
 

W internecie dostępne są bezpłatnie bazy danych SIGŻSIBROL i AGRIS. Przeszukiwanie wszystkich baz, zarówno dostępnych w Internecie, jak i pozostałych - udostępnianych tylko na miejscu - można zamówić odpłatnie w CBR. Informacji w sprawie wyszukiwań, zgłaszania tematów, częstotliwości wyszukiwań (jednorazowe, stałookresowe), uzgadniania terminów, formy (wydruk, plik) i sposobu dostarczenia wyników itp. udzielają pracownicy biblioteki telefonicznie ( 81 8877 290).

Ostatnio zmieniany czwartek, 09 wrzesień 2021 13:40