Zagroda Edukacyjna to przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich.

 

Rynek-Rolny.plRynek-Rolny.pl to portal stworzony z myślą o rolnikach. Zawiera wiele informacji z zakresu upraw roślin i hodowli zwierząt. Ponadto posiada giełdę ogłoszeń rolnych.

 

Agro-Market24Agro-Market24 to nowoczesna internetowa giełda rolna, skupiająca społeczność rolną i sadowniczą w jednym miejscu. W Agro-Market24 producenci i kupujący mogą w łatwy i szybki sposób nawiązać współpracę. Mogą dodawać ogłoszenia, przeglądać listę ogłoszeń, kontaktować się z innymi użytkownikami przez komunikator i przede wszystkim zawierać transakcję.

 

Krajowa siec obszarów wiejskichCelem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) jest „wsparcie wdrażania i ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym”.

 

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - European Network for Rural Development (ENRD) - łączy wszystkie strony zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich na terytorium Unii Europejskiej.
Przyczynia się do skutecznego wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich przez państwa członkowskie, wspierając tworzenie i wymianę wiedzy, jak również ułatwiając współpracę pomiędzy obszarami wiejskimi w całej Europie. Portal dostępny jest także w języku polskim.

Research Gate - scientific network

Biblioteka Główna SGGW

Zakochaj się w Warszawie - Portal informacyjny o Warszawie

Obszary działalności Uni Europejskiej - Rolnictwo

Portal Rolniczy PIAGRO

Pokoje Na Skarpie na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie (Starówka)