Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

dotycząca Czytelników

Biblioteki Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 66.
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, na podstawie art.6 ust.1 lit.a i lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 4. Dostęp do Państwa danych będą mieli upoważnieni pracownicy instytutu w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotowi przetwarzającemu, realizującemu na rzecz Administratora danych obsługę serwisową w zakresie utrzymania i rozwoju zintegrowanego systemu bibliotecznego Aleph.
 5. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika.
 6. Państwa dane będą przechowywane przez okres pozostawania użytkownikiem Biblioteki.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 9. Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec naszej Biblioteki (zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych i/lub opłaceniu kary) mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych i zażądać ich usunięcia.
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarza­nie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.                                          
Czytany 4332 razy