Polskie e-czasopisma

BEZPŁATNE PEŁNE TEKSTY NAUKOWE W INTERNECIE - Open Access

 

Definicja czasopisma elektronicznego wg ODLIS: wersja elektroniczna czasopisma drukowanego lub podobna do czasopisma publikacja elektroniczna bez wersji drukowanej, dostępna w webie, pocztą elektroniczną, lub inną drogą dostępna w Internecie.
Niektóre webowe czasopisma elektroniczne pod względem graficznym przypominają wersję drukowaną. Rosnące koszty subskrypcji czasopism drukowanych doprowadziły do tego, że wiele bibliotek naukowych zajęło się alternatywną formą elektroniczną. Spisy elektronicznych czasopism są udostępniane on-line. Synonimem w/w terminu jest e-czasopismo.

Czasopisma polskie

Lista polskich czasopism z zakresu rolnictwa i nauk pokrewnych, udostępniających bezpłatnie pełne teksty artykułów w Internecie.

 

Więcej o inicjatywach OPEN ACCESS w serwisie EBIB.

CZASOPISMA POLSKIE - serwis Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej w Lublinie, zawiera linki do stron WWW czasopism, zarówno tych, które publikują tylko streszczenia artykułów w Internecie, jak i tych które publikują pełne teksty artykułów on-line.

NAUKOWE I FACHOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE - to wielodziedzinowa baza danych, która powstała na Uniwersytecie Śląskim - w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej oraz Bibliotece UŚ; w dn. 28.07.2006 r. zawierała szczegółowe informacje o 658 czasopismach, zarówno tych, które publikują tylko streszczenia artykułów w Internecie, jak i tych które publikują pełne teksty artykułów on-line; zamieszczono formularz do zgłaszania czasopism do tej bazy danych.

Ostatnio zmieniany piątek, 09 lipiec 2021 10:15