Słoneczna jesienna aura sprzyjała niedzielnej, żywej lekcji kultury naszego regionu, która miała miejsce w lubelskim skansenie. Zespół z Kocudzy, przy współudziale publiczności, zaprezentował tradycyjny obrzęd kiszenia kapusty. Swoich sił przy obieraniu, siekaniu i ubijaniu próbowali zarówno starsi, jak i młodsi uczestnicy imprezy. Przy dźwiękach muzyki ludowej oraz przyśpiewek poszatkowaną kapustę ułożono w beczkach, które nakryto pokrywami. Pracę zakończono tradycyjną potańcówką.

Strona 1 z 8