Rolniczy Magazyn Elektroniczny


Rolniczy Magazyn Elektroniczny
(nr bieżący)


    Potrzeby i oczekiwania użytkowników Centralnej Biblioteki Rolniczej skłoniły nas do redagowania "Rolniczego Magazynu Elektronicznego". Będzie on ukazywać się co dwa miesiące na naszej stronie internetowej.
    Nasze pierwsze pismo elektroniczne adresujemy do szerokiego kręgu służb i instytucji doradczych sfery rolnictwa, wiodącej grupy producentów rolnych, wykładowców i studentów. Za jego pomocą chcemy przybliżyć czytelnikom zasoby wiedzy zgromadzone w Bibliotece, a także ułatwić dotarcie do poszukiwanych informacji. Wykorzystywać będziemy posiadane zbiory książek, czasopism i własnych baz danych oraz materiały naukowe, dydaktyczne i informacyjne pozyskiwane w ramach współpracy z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowo-badawczymi i instytucjami obsługującymi szeroko rozumianą sferę rolnictwa.
    Sięgać będziemy również po ciekawe materiały z dalszej i bliższej przeszłości dotyczącej różnych dziedzin życia wiejskiego, do publikacji historycznych o charakterze przyrodniczym i krajoznawczym. Przybliżać będziemy postacie szczególnie zasłużone dla postępu rolniczego. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z zainteresowaniem i pozwoli nam lepiej wypełniać statutowe cele i zadania. Oczekujemy na opinie i uwagi, które postaramy się wykorzystać przy redagowaniu kolejnych numerów "Magazynu".


 
Dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej


Archiwum:

 

Czytany 20484 razy