Rolniczy Magazyn Elektroniczny


Rolniczy Magazyn Elektroniczny
(nr bieżący)

Rolniczy Magazyn Elektroniczny to dwumiesięcznik wydawany w latach 2004-2019 przez Centralną Bibliotekę Rolniczą, a obecnie przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Celem pisma, od samego początku, jest przybliżenie Czytelnikom zasobów wiedzy z zakresu dziedzictwa kultury ludowej, i włączenie się tym samym w akcję świadomego jej kultywowania, szeroko pojętego rolnictwa i nauk pokrewnych.

Wyrazem naszych starań jest m.in. prezentacja dworów i dworków, tak ważnych dla podtrzymania naszej tożsamości narodowej, sylwetek kobiet, które poprzez swoją kreatywność przyczyniły się do rozwoju polskiej wsi oraz narodowego dziedzictwa kulinarnego. Jednym z ważniejszych wyzwań współczesnego świata są problemy związane z ochroną środowiska, dlatego też przybliżamy naszym Czytelnikom zagadnienia z tym związane. W ostatnich latach obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania zielarstwem, naturalnymi metodami leczenia i zdrową żywnością, co znajduje odzwierciedlenie w materiałach prezentujących znane i mniej znane rośliny zielne. Tytuł pisma zobowiązuje nas także do tego, aby na jego łamach zamieszczać ciekawe materiały dotyczące bieżących wydarzeń w rolnictwie w Polsce, UE i na świecie.

Redagowaniem Rolniczego Magazynu Elektronicznego od początku jego istnienia zajmują się wieloletni pracownicy Centralnej Biblioteki Rolniczej, a teraz Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Stały kontakt z tematyką rolniczą za pośrednictwem literatury fachowej i dostępnych baz danych spowodował, że wiedza nabyta przez wiele lat pracy jest wykorzystana przy prowadzeniu pisma o takim profilu.

Każde wydanie Magazynu odwiedza kilkadziesiąt tysięcy osób i to motywuje nas do dokładania wszelkich starań, aby, przy planowaniu każdego kolejnego numeru, zawrzeć w nim takie treści, które będą spełniać oczekiwania naszych Czytelników.

Zawsze jesteśmy otwarci na opinie i uwagi, które postaramy się wykorzystać przy redagowaniu kolejnych numerów Magazynu.

Redakcja
Rolniczego Magazynu Elektronicznego


Archiwum:

 

Czytany 23925 razy