Lista czasopism dostępnych w czytelni

A-B

A

 • ACTA AGROBOTANICA
  Sygn. C 560
  Polskie Towarzystwo Botaniczne (Warszawa)
 • ACTA AGROPHYSICA
  Sygn. C 4977
  Polska Akademia Nauk. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego (Lublin)
 • ACTA BIOCHIMICA POLONICA
  Sygn. C 718
  Polskie Towarzystwo Biochemiczne (Warszawa)
 • ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA. SERIES BOTANICA
  Sygn. C 2300
  Polska Akademia Nauk. Oddział Kraków; Komisja Biologiczna
  ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA. SERIES ZOOLOGIA
  Sygn. C 2368
  Polska Akademia Nauk. Oddział Kraków; Komisja Biologiczna
  ACTA ICHTHYOLOGICA ET PISCATORIA
  Sygn. C 3415
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (Szczecin)
 • ACTA MYCOLOGICA
  Sygn. C 3204 (od 2015 on-line)
  Polskie Towarzystwo Botaniczne (Warszawa)
 • ACTA PARASITOLOGICA
  Sygn. C 2489
  Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego (Warszawa)
 • ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. ADMINISTRATIO LOCORUM
  Sygn. C 4982
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)
 • ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. ARCHITECTURA
  Sygn. C 4973
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa)
 • ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. FORMATIO CIRCUMIECTUS
  Sygn. C 4998
  Uniwersytet Rolniczy (Kraków)
 • ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. HORTORUM CULTUS
  Sygn. C 4974
  Uniwersytet Przyrodniczy (Lublin)
 • ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. MEDICINA VETERINARIA
  Sygn. C 5055
  Uniwersytet Przyrodniczy (Wrocław)
 • ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. OECONOMIA
  Sygn. C 4975
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa)
 • ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. TECHNICA AGRARIA
  Sygn. C 4972
  Uniwersytet Przyrodniczy (Lublin)
 • ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. TECHNOLOGIA ALIMENTARIA
  Sygn. C 4997
  Uniwersytet Przyrodniczy (Poznań)
 • ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. ZOOTECHNICA
  Sygn. C 4976
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (Szczecin)
 • ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE
  Polskie Towarzystwo Botaniczne (Warszawa)
 • AGRICULTURAL ENGINEERING. INŻYNIERIA RLONICZA
  C 4880
  Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej (Kraków)
 • AGRO-SERWIS
  Sygn. C 4696
  Biznes-Press (Warszawa)
 • AGROMECHANIKA
  Sygn. C 5010
  Oficyna Wydawnicza Oikos (Warszawa)
 • AGROTECHNIKA
  Sygn. C 2210
  Hortpress (Warszawa)
 • ANIMAL SCIENCE PAPERS AND REPORTS
  Sygn. C 4483
  Polska Akademia Nauk. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt (Jastrzębiec)
 • ANNALS OF AGRICULURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE
  Sygn. C 4961
  Instytut Medycyny Wsi (Lublin)
 • ANNALS OF ANIMAL SCIENCE
  Sygn. C 4956
  Instytut Zootechniki (Kraków)
 •  ANNALS OF PARASITOLOGY
  Sygn. C 2458
  Instytut Parazytologii (Warszawa)
 • ANNALS OF WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES - SGGW. AGRICULTURE
  (AGRICULTURAL AND FOREST ENGINEERING)
  Sygn. C 3287
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa)
 • ANNALS OF WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES - SGGW. ANIMAL SCIENCE
  Sygn. C 3293
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa)
 • ANNALS OF WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES - SGGW. FORESTRY AND WOOD
  TECHNOLOGY
  Sygn. C 3367
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa)
 • ANNALS OF WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES - SGGW. HORTICULTURE AND
  LANDSCAPE ARCHITECTURE
  Sygn. C 3285
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa)
 • ANNALS OF WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES - SGGW. LAND RECLAMATION
  Sygn. C 3283
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa)
 • ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION
  Sygn. C 4233
  Polska Akademia Nauk. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska (Zabrze)
 • ARCHIVES OF POLISH FISHERIES
  Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza (Olsztyn)
 • AURA. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Sygn. C 3689               
  SIGMA NOT (Warszawa)


B

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA ŻYWNOŚCI
  Sygn. C 4980
  Biuro Promocji Jakości (Warszawa)
 • BEZ PŁUGA
  Sygn. C 5117
  Oficyna Wydawnicza Oikos (Warszawa)
 • BIBLIOTEKARZ
  Sygn. C 139
  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (Warszawa)
 • BIOTECHNOLOGIA
  Sygn. C 4655
  Polska Akademia Nauk. Komitet Biotechnologii. Instytut Chemii Bioorganicznej (Poznań)
 • BIULETYN INFORMACYJNY. AGENCJA RYNKU ROLNEGO
  Sygn. C 4886
 • BIULETYN INFORMACYJNY (MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI)
  Sygn. C 5069
 • BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN
  Sygn. C 1129
  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (Radzików)
 • BIULETYN OCENY ODMIAN
  Sygn. C 3718
  Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (Słupia Wielka)
 • BIULETYN PRODUCENTA PIECZAREK "PIECZARKI"
  Sygn. C 397
  Hortpress (Warszawa)

C-I

 
 

C

 • CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY
  C 4303
  Polskie Towarzystwo Immunologiczne (Warszawa)
 • CHŁODNICTWO
  C 4554
  SIGMA NOT (Warszawa)
 • CHOŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ
  C 125
  Instytut Ochrony Przyrody PAN (Kraków)
 • DENDROBIOLOGY
  Sygn. C 3268
  Polska Akademia Nauk. Instytut Dendrologii (Kórnik)
 • DRWAL
  Sygn. C 5013
  Oficyna Wydawnicza Oikos (Warszawa)
 • DZIAŁKOWIEC
  Sygn. C 654
  Polski Związek Działkowców (Warszawa)

E

 • ECHA LEŚNE
  Sygn. C 4848
  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (Warszawa)
 • ECOHYDROLOGY & HYDROBIOLOGY
  Sygn. C 4966
  Polska Akademia Nauk (Warszawa)
 • EKO I MY. PORADNIK EKOLOGICZNY
  Sygn. C 4860
  Agencja Wydawnicza "Eko-Medium" (Szczecin)
 • EKOLOGIA I TECHNIKA
  Sygn. C 4734
  Bydgoska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (Bydgoszcz)
 • EKONATURA
  Sygn. C 5014
  Stowarzyszenie Ekonatura (Wrocław)
 • EKONOMIA I ŚRODOWISKO
  Sygn. C 4717
  Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (Białystok)
 • EKONOMISTA
  Sygn. C 100
  Wydawnictwo Key Text (Warszawa)
 • EKOPARTNER
  Sygn. C 4778
  Fundacja Green Park (Warszawa)
 • EUROGOSPODARKA
  Sygn. C 4863
  Fundacja Nowe Teraz (Warszawa)

  
F

 • FARMER
  Sygn. C 1402
  Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości (Katowice)
 • FOLIA BIOLOGICA
  Sygn. C 510
  Polska Akademia Nauki. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt (Kraków)
 • FOLIA HORTICULTURAE
  Sygn. C 4679
  Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych (Kraków)
 • FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS. AGRICULTURA,
  ALIMENTARIA, PISCARIA ET ZOOTECHNICA
  Sygn. C 5023
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (Szczecin)
 • FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS. OECONOMIA
  Sygn. C 4120
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (Szczecin)
 • FOOD SERVICE POLSKA
  Polskie Wydawnictwo Fachowe (Warszawa)
 • FORUM MLECZARSKIE. BIZNES
  C 5054
  Nathusius Investnents (Waszawa)
 • FORUM MLECZARSKIE. HANDEL
  C 5028
  Nathusius Investnents (Waszawa)
 • FRAGMENTA AGRONOMICA
  Polskie Towarzystwo Nauk Agrotechnicznych; Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (Puławy)
 • FRAGMENTA FLORISTICA ET GEOBOTANICA POLONICA
  C 5125
  Instytut Botaniki PAN (Kraków)

 
G

 • GAZETA SOŁECKA
  Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów (Konin)
 • GEOMATICS, LANDMANAGEMENT AND LANDSCAPE
  C 5122
  Uniwersytet Rolniczy (Kraków)
 • GŁOS LASU
  Sygn. C 4855
  Lasy Państwowe, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (Warszawa)
 • GOSPODARKA MIĘSNA
  Sygn. C 126
  SIGMA NOT (Warszawa)
 • GOSPODARKA NARODOWA
  Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH (Warszawa)
 • GOSPODARKA WODNA
  SIGMA NOT (Warszawa)
 • GOSPODARZ
  C 5032
  Wydawnictwo Ludowe (Warszawa)

H

 • HASŁO OGRODNICZE
  Sygn. C 960
  Plantpress (Kraków)
 • HERBA POLONICA
  Sygn. C 881
  Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich (Poznań)
 • HODOWCA BYDŁA
  Sygn. C 4951
  "Pro Agricola" (Warszawa)
 • HODOWCA DROBIU
  Sygn. C 4950
  "Pro Agricola" (Warszawa)
 • HODOWCA GOŁĘBI POCZTOWYCH
  Sygn. C 918
  Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych (Chorzów)
 • HODOWCA TRZODY CHLEWNEJ
  Sygn. C 4979
  "Pro Agricola" (Warszawa)
  HODOWCA ZWIERZĄT FUTERKOWYCH
  Sygn. C 4906
  Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych (Warszawa)
 • HODOWLA I CHÓW BYDŁA
  Polska Federacja (Warszawa)
 • HODUJ Z GŁOWĄ. BYDŁO
  C 5057
  Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu (Osielsko k. Bydgoszczy)
 • HODUJ Z GŁOWĄ. ŚWINIE
  C 5056
  Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu (Osielsko k. Bydgoszczy)


I

 • INDYK POLSKI
  „Pro Agricola" (Warszawa)
 • INFORMATOR POLSKICH OGRODÓW ZOOLOGICZNYCH I AKWARIÓW
  Sygn. C 4541
  Polskie Towarzystwo Zoologiczne. Sekcja Ogrodów Zoologicznych (Łódź)
 • INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH
  Sygn. C 4999
  Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (Kraków)
 • INTERNATIONAL AGROPHYSICS
  Sygn. C 4465
  Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych (Lublin)

J-N

J

 • JAGODNIK
  C 5108
  Hortus Media (Kraków) ; Oficyna Wydawnicza Oikos (Warszawa)
 • JOURNAL OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT
  C 5124
  Uniwersytet Przyrodniczy (Poznań)
 • JOURNAL OF ANIMAL AND FEED SCIENCES
  Sygn. C 4740
  Polska Akademia Nauk. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego (Jabłonna)
 • JOURNAL OF APICULTURAL SCIENCE
  Sygn. C 1485
  Instytut Ogrodnictwa (Skierniewice). Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe (Warszawa)
 • JOURNAL OF APPLIED GENETICS
  Sygn. C 2177
  Polska Akademia Nauk. Instytut Genetyki Roślin (Poznań)
 • JOURNAL OF ELEMENTOLOGY
  Sygn. C 4941
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)
 • JOURNAL OF HORTICULTURAL RESEARCH
  Sygn. C 4774
  Instytut Ogrodnictwa (Skierniewice)
 • JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY
  Sygn. C 507
  Polskie Towarzystwo Fizjologiczne (Kraków)
 • JOURNAL OF PLANT PROTECTION RESEARCH
  Sygn. C 1827
  Instytut Ochrony Roślin (Poznań)
 • JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
  Sygn. C 2126
  Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych (Poznań)
 • JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH
  Sygn. C 1319
  Państwowy Instytut Weterynaryjny (Puławy)
 • JOURNAL OF WATER AND LAND DEVELOPMENT
  Sygn. C 4883
  Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (Falenty)


 K

 • KALENDARZ ROLNIKÓW
  Sygn. C 4983
  Duszpasterstwo Rolników (Włocławek)
 • KOMUNIKATY RYBACKIE
  Sygn. C 4647
  Instytut Rybactwa Śródlądowego (Olsztyn)
 • KONIE I RUMAKI
  Sygn. C 4832
  Sygn. C 1147
  Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki (Warszawa)
 • KOŃ POLSKI
  Sygn. C 2844
  Hortpress (Warszawa) - zawieszone
 • KSIĘGA RODOWODOWA ŻUBRÓW
  Sygn. C 4960
  Białowieski Park Narodowy (Białowieża)
 • KUKURYDZA
  Sygn. C 4905
  Polski Związek Producentów Kukurydzy (Poznań)
 • KULTURA WSI
  Sygn. C 5110
  Sygn. C 5111
  Centralna Biblioteka Rolnicza (Warszawa)

   
L

 • LAS POLSKI
  Sygn. C 116
  Oficyna Wydawnicza Oikos (Warszawa)
 • LECZNICA DUŻYCH ZWIERZĄT
  Sygn. C 5072
  Apra – Wetpress (Myślęcinek)
 • LEŚNE PRACE BADAWCZE
  Sygn. C 609
  Instytut Badawczy Leśnictwa (Warszawa)
 • LISTA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH
  Sygn. C 5064
  Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (Słupia Wielka)
 • LISTA ODMIAN ROŚLIN SADOWNICZYCH
  Sygn. C 4693
  Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (Słupia Wielka)
 • LISTA ODMIAN ROŚLIN WARZYWNYCH
  Sygn. C 5063
  Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (Słupia Wielka)
 • LISTA OPISOWA ODMIAN. ROŚLINY ROLNICZE
  Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (Słupia Wielka)
 • LISTA OPISOWA ODMIAN. ROŚLINY SADOWNICZE
  Sygn. C 5062
  Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (Słupia Wielka)
 • LISTA OPISOWA ODMIAN. ROŚLINY WARZYWNE
  Sygn. C 4969
  Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych - COBORU (Słupia Wielka)

  
 
Ł

 • ŁĄKARSTWO W POLSCE. GRASSLAND SCIENCE IN POLAND
  Sygn. C 4935
  Polskie Towarzystwo Łąkarskie (Poznań)
 • ŁOWIEC POLSKI
  Sygn. C 123
  „Łowiec Polski” (Warszawa)

  
M

 • MAGAZYN PRZEMYSŁU RYBNEGO
  Sygn. C 4894
  MPR (Gdynia)
 • MAGAZYN WETERYNARYJNY
  Sygn. C 4729
  Magwet (Warszawa)
 • MAGNOLIA
  Sygn. C 5101
  Agora (Warszawa)
 • MAŁY ROCZNIK STATYSTYCZNY
  Sygn. C 3208; C 3210
  Główny Urząd Statystyczny (Warszawa)
 • MEDYCYNA WETERYNARYJNA
  Sygn. C 22
  Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych (Lublin)
 • MÓJ PIĘKNY OGRÓD
  Sygn. C 4793
  Burda Media Polska (Warszawa)

N

 • NAUKA (PAN)
  Sygn. C 4766
  Polska Akademia Nauk (Warszawa)
 • NOWE ŻYCIE GOSPODARCZE
  Sygn. C 4831
  Towarzystwo Autorów "NŻG" (Warszawa)
 • NOWOCZESNA UPRAWA
  Sygn. C 5059
  Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu (Osielsko k. Bydgoszczy)

O-P


O

 • ODPADY I ŚRODOWISKO
  Sygn. C 4938
  Maxpress (Warszawa)
 • OLSZTYN ECONOMIC JOURNAL
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)
 • OPAKOWANIE
  C 4756
  SIGMA NOT (Warszawa)
 • Optimum – studia ekonomiczne
  C 4921
  Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny

 

    P

 • PAMIĘTNIK BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ
  Sygn. C 3124
  Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka (Kórnik)
 • PARKI NARODOWE i REZERWATY PRZYRODY
  Sygn. C 4302
  Białowieski Park Narodowy (Białowieża)
 • PASIEKA
  Sygn. C 5000
  Bee & Honey (Wadowice)
 • PASZE PRZEMYSŁOWE
  Sygn. C 4773
  Centralne Laboratorium Przemysłu Paszowego (Lublin)
 • PIEKARSTWO
  Sygn. C 5098
  Elamed (Katowice)
 • PIES
  Sygn. C 1662
  Związek Kynologiczny w Polsce (Warszawa)
 • PLANT BREEDING AND SEED SCIENCE
  Sygn. C 1292
  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (Radzików)
 • POD OSŁONAMI
  Sygn. C 5109
  Hortpress (Warszawa)
 • POLISH BOTANICAL JOURNAL
  Sygn. C 5126
  Instytut Botaniki PAN (Kraków)
 • POLISH FOOD
  Sygn. C 4862
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Warszawa)
 • POLISH JOURNAL OF AGRONOMY
  Sygn. C 5095
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (Puławy)
 • POLISH JOURNAL OF ECOLOGY
  Sygn. C 404
  Polska Akademia Nauk. Instytut Ekologii (Dziekanów Leśny)
 • POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES
  Sygn. C 4718
  "Hard" (Olsztyn)
 • POLISH JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION SCIENCES
  Sygn. C 1489
  Polska Akademia Nauk. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności (Olsztyn)
 • POLISH JOURNAL OF MICROBIOLOGY
  Sygn. C 287
  Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (Warszawa)
 • POLISH JOURNAL OF NATURAL SCIENCES
  Sygn. C 4908
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)
 • POLISH JOURNAL OF SOIL SCIENCE
  Sygn. C 3131
  Polska Akademia Nauk. Komitet Nauki o Glebie i Chemii Rolniczej (Lublin)
  POLISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES
  Sygn. C 4901
  Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Weterynaryjnych (Olsztyn-Kortowo)
 • POLSKA BIBLIOGRAFIA BIBLIOLOGICZNA
  Sygn. C 3444
  Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny (Warszawa)
 • POLSKIE DROBIARSTWO
  Sygn. C 4737
  "Begepo" (Poznań)
 • PORADNIK BIBLIOTEKARZA
  Sygn. C 1254
  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (Warszawa)
 • PORADNIK GOSPODARSKI
  Sygn. C 931
  Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (Poznań)
 • PORADNIK PLANTATORA BURAKA CUKROWEGO
  Sygn. C 4933
  Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego (Warszawa)
 • POSTĘPY BIOCHEMII. ADVANCES IN BIOCHEMISTRY
  Sygn. C 1249
  Polskie Towarzystwo Biochemiczne (Warszawa)
 • POSTĘPY MIKROBIOLOGII
  Sygn. C 2484
  Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (Warszawa)
 • POSTĘPY NAUKI I TECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO–SPOŻYWCZEGO
  Sygn. C 206
  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego (Warszawa)
 • POSTĘPY TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO
  Sygn. C 4706
  Instytut Maszyn Spożywczych (Warszawa)
 • POZNAJ SWÓJ KRAJ
  Sygn. C 4859
  Oficyna Wydawnicza Amos (Warszawa)
 • PROBLEMY DROBNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH
  Sygn. C 5092
  Uniwersytet Rolniczy (Kraków)
 • PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ
  Sygn. C 4758
  Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (Falenty)
 • PROGRESS IN PLANT PROTECTION. POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN
  Sygn. C 4858
  Instytut Ochrony Roślin (Poznań)
 • PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY
  Sygn. C 140
  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (Warszawa)
 • PRZEGLĄD GASTRONOMICZNY. FOOD and CATERING REVIEW
  Sygn. C 4879
  SIGMA NOT (Warszawa)
 • PRZEGLĄD HODOWLANY
  Sygn. C 4
  Polskie Towarzystwo Zootechniczne (Warszawa)
 • PRZEGLĄD MLECZARSKI
  Sygn. C 363
  "Lacpol" (Warszawa)
 • PRZEGLĄD NAUKOWY. INŻYNIERIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA
  Sygn. C 4971
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa)
 • PRZEGLĄD PIEKARSKI I CUKIERNICZY
  Sygn. C 1674
  SIGMA NOT (Warszawa)
 • PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO
  Sygn. C 5092
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
 • PRZEGLĄD RYBACKI
  Sygn. C 4763
  Polskie Towarzystwo Rybackie (Poznań)
 • PRZEGLĄD ZBOŻOWO-MŁYNARSKI
  Sygn. C 1409
  SIGMA NOT (Warszawa)
 • PRZEMYSŁ FERMENTACYJNY I OWOCOWO-WARZYWNY
  Sygn. C 1621
  SIGMA NOT (Warszawa)
 • PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
  Sygn. C 122
  SIGMA NOT (Warszawa)
 • PRZYRODA POLSKA
  Sygn. C 374
  Liga Ochrony Przyrody (Warszawa)
 • PSZCZELARSTWO
  Sygn. C 121
  Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe (Warszawa)
 • PSZCZELARZ POLSKI
  Sygn. C 4644
  Polski Związek Pszczelarski; Agro-Spółdzielca (Warszawa)
 • PUSZCZA KAMPINOSKA
  Sygn. C 4874
  Kampinoski Park Narodowy (Warszawa)

 

R-V

R

 • ROCZNIK BIBLIOTEKI NARODOWEJ
  Sygn. C 3144
 • Biblioteka Narodowa (Warszawa)
  ROCZNIKI GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
  ROCZNIK DEMOGRAFICZNY
  Sygn. C 4688
 • ROCZNIK STATYSTYCZNY GOSPODARKI MORSKIEJ
  Sygn. C 4952
 • ROCZNIK STATYSTYCZNY HANDLU ZAGRANICZNEGO
  Sygn. C 4685
 • ROCZNIK STATYSTYCZNY PRZEMYSŁU
  Sygn. C 4686
 • ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA
  Sygn. C 4690
 • ROCZNIK STATYSTYCZNY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  Sygn. C 4250
 • ROCZNIK STATYSTYKI MIĘDZYNARODOWEJ
  Sygn. C 4689
 • ROCZNIK HISTORYCZNY MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO
  Sygn. C 5128
  Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (Warszawa)
 • ROCZNIK MUZEUM NARODOWEGO ROLNICTWA I PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO W
  SZRENIAWIE
  Sygn. C 3308
 • ROCZNIKI DZIEJÓW RUCHU LUDOWEGO
  Sygn. C 2090
  Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (Warszawa)
 • ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH i GOSPODARCZYCH
  Sygn. C 1138
  Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • ROCZNIKI ŁOWICKIE
  Sygn. C 5100
  Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • ROCZNIKI NAUKOWE EKONOMII ROLNICTWA i ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
  Sygn. C 1448
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa)
 • ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZOOTECHNICZNEGO
  Sygn. C 5005
  Polskie Towarzystwo Zootechniczne (Warszawa)
 • ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO
  Sygn. C 4540
  Polski Związek Wędkarski (Warszawa)
 • ROCZNIKI NAUKOWE STOWARZYSZENIA EKONOMISTÓW ROLNICTWA i AGROBIZNESU
  Sygn. C 4954
  Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (Poznań)
 • ROCZNIKI PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY
  Sygn. C 1417
  ROLNICZY PRZEGLĄD TECHNICZNY
  Sygn. C 5024
  Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu (Osielsko k. Bydgoszczy)
 • ROLNIK SPÓŁDZIELCA
  Sygn. C 2943
  Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” (Warszawa)
 • ROŚLINY OLEISTE
  Sygn. C 4865
  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (Oddział Poznań)
 • ROŚLINY OZDOBNE
  Sygn. C 5113
  Plantpress (Kraków)
 • RAPORTY RYNKOWE INSTYTUTU EKONOMIKI ROLNICTWA i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
  HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI
  Sygn. C 5037
 • POPYT NA ŻYWNOŚĆ
  Sygn. C 5038
 • RYNEK CUKRU
  Sygn. C 5039
 • RYNEK DROBIU I JAJ
  Sygn. C 5040
 • RYNEK MIĘSA
  Sygn. C 5041
 • RYNEK MLEKA
  Sygn. C 5042
 • RYNEK OWOCÓW i WARZYW
  Sygn. C 5043
 • RYNEK PASZ
  Sygn. C 5044
 • RYNEK RYB
  Sygn. C 5045
 • RYNEK RZEPAKU
  Sygn. C 5046
 • RYNEK ŚRODKÓW PRODUKCJI I USŁUG DLA ROLNICTWA
  Sygn. C 5047
 • RYNEK UŻYWEK
  Sygn. C 5106
 • RYNEK ZBÓŻ
  Sygn. C 5048
 • RYNEK ZIEMI ROLNICZEJ
  Sygn. C 5049
 • RYNEK ZIEMNIAKA
  Sygn. C 5050

S

 • Sad – miesięcznik praktycznego sadownictwa
  Sygn. C 5061
  Plantpress (Kraków)
 • SAD NOWOCZESNY
  Sygn. C 3495
  Polskie Wydawnictwo Rolnicze (Poznań)
 • SOIL SCIENCE ANNUAL
  Sygn. C 1575
  Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (Warszawa)
 • STAN ZAKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĘCYCH
  Sygn. C 3293
  Główny Inspektorat Weterynarii (Warszawa)
 • SYLWAN
  Sygn. C 135
  Polskie Towarzystwo Leśne (Warszawa)
 • SZKÓŁKARSTWO
  Sygn. C 4753
  Plantpress (Kraków)

T

 • TECHNIKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA
  Sygn. C 4769
  Wydawnictwo Masta (Gdańsk)
 • TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA
  Sygn. C 251
  Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych (Poznań)
 • TECHNIKA SADOWNICZA I WARZYWNICZA
  Sygn. C 5114
  Oficyna Wydawnicza Oikos (Warszawa)
 • TOP AGRAR POLSKA
  Sygn. C 4801
  Polskie Wydawnictwo Rolnicze (Poznań)
 • TRUSKAWKA, MALINA, JAGODY
  Sygn. C 5115
  Plantpress (Kraków)
 • TRZODA CHLEWNA
  Sygn. C 3133
  Wielkopolskie Zrzeszenie Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej (Poznań)
 • TWÓJ OGRODNIK
  Sygn. C 5097
  Wydawnictwo Szarotka (Krzeszowice)
 • TYGODNIK PORADNIK ROLNICZY
  Sygn. C 5020
  Polskie Wydawnictwo Rolnicze (Poznań)

U

 • UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE
  Sygn. C 5065
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Warszawa)

W-Ż

W

 • WARZYWA
  Sygn. C 5016
  Plantpress (Kraków)
 • WARZYWA I OWOCE MIĘKKIE
  Sygn. C 2211
  Polskie Wydawnictwo Rolnicze (Poznań)
 • WETERYNARIA PO DYPLOMIE
  Sygn. C 4949
  Magwet (Warszawa)
 • WETERYNARIA W PRAKTYCE
  Sygn. C 5073
  Elamed (Katowice)
 • WIADOMOŚCI MELIORACYJNE I ŁĄKARSKIE
  Sygn. C 1644
  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych I Melioracyjnych (Warszawa)
 • WIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWE
  Sygn. C 1211
  Polska Izba Ubezpieczeń (Warszawa)
 • WIADOMOŚCI WĘDKARSKIE
  Sygn. C 1634
  Polski Związek Wędkarski (Warszawa)
 • WIADOMOŚCI ZIEMIAŃSKIE
  Sygn. C 5096
  Polskie Towarzystwo Ziemiańskie (Oddział Warszawski)
 • WIADOMOŚCI ZOOTECHNICZNE
  Sygn. C 3082
  Instytut Zootechniki (Kraków)     
                      
 • WIEŚ I ROLNICTWO
  Sygn. C 3801
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa (Warszawa)
 • WIEŚ JUTRA
  Sygn. C 4898
  Wydawnictwo „Wieś Jutra” (Warszawa)
 • WODA ŚRODOWISKO OBSZARY WIEJSKIE
  Sygn. C 4957
  Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (Falenty)
 • WYCENA
  Sygn. C 3268
  Educaterra (Olsztyn)

Z

 • ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO
  Sygn. C 4772
  Centrum Doradztwa Rolniczego. Oddział w Poznaniu
 • ZAGADNIENIA EKONOMIKI ROLNEJ
  Sygn. C 299
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa)
 • ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU OGRODNICTWA
  Sygn. C 4808
  Instytut Ogrodnictwa (Skierniewice)
 • ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO w WARSZAWIE.
  EKONOMIKA I ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
  Sygn. C 4844  
 • ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO w WARSZAWIE.
  POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE, MARKETING
  Sygn. C 5091
 • ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO we WROCŁAWIU. BIOLOGIA i
  HODOWLA ZWIERZĄT
  Sygn. C 3158
 • ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO we WROCŁAWIU. ROLNICTWO
  Sygn. C 3153
 • ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU ROLNICZEGO w KRAKOWIE. ROZPRAWY
  Sygn. C 3245
 • ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH
  Sygn. C 5103
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa)
 • ZESZYTY WIEJSKIE
  Sygn. C 5015
  Uniwersytet Łódzki. Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi
 • ZIELEŃ MIEJSKA
  Sygn. C 5066
  Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (Warszawa)
 • ZIEMNIAK POLSKI
  Sygn. C 4671
  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka (Bonin)
 • ZWIERZĘTA FUTERKOWE
  Sygn. C 5112
  Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych (Warszawa)

Ż

 • ŻYCIE WETERYNARYJNE
  Sygn. C 2396
  Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna (Warszawa)
 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I METABOLIZM
  Sygn. C 4013
  Instytut Żywności i Żywienia (Warszawa)
 • ŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆ
  Sygn. C 4846
  Polskie Towarzystwo Technologów Żywności (Warszawa)

Zagraniczne A-E

 
A

 • ACTA AGRICULTURAE SLOVENICA (SV)
  ISSN 1408-340X
  Sygn. C 3197
 • ACTA HORTICULTURAE ET REGIOTECTURAE (SK)
  ISSN 1335-2563
  Sygn. C 4899
 • ACTA TECHNOLOGICA AGRICULTURAE (SK)
  ISSN 1335-2555
  Sygn. C 4928
 • ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE…BRUNENSIS (CZ)
  ISSN 1211-8516
  Sygn. C 5017
 • ADVANCES IN AGRONOMY
  Sygn. UC 6555
 • Czasopismo dostępne w czytelni Oddz. w Puławach *)
  AGRARFORSCHUNG (SZ)
  ISSN 1022-663X
  Sygn. C 4759
 • AGRARNAJA NAUKA (RU)
  ISSN 0869-8155
  Sygn. C 1222
 • AGRICULTURAE CONSPECTIVICUS SCIENTIFICUS (CI)
  ISSN 1331-7768
  Sygn. C 4925
 • AGRICULTURALAND FOREST METEOROLOGY (NL)
  ISSN 0168-1923
  Sygn. UC 6066
 • Czasopismo dostępne w czytelni Oddz. w Puławach  
  AGRICULTURAL ECONOMICS (GB)
  ISSN 0169-5150
  Sygn. C 4532
 • AGRICULTURAL ECONOMICS(CZ)
  ISSN 0139-570X
  Sygn. C 1148
 • AGRICULTURAL SYSTEMS (GB)
  ISSN 0308-521x
  Sygn. C 1658
 • AGRICULTURE, ECOSYSTEMSAND ENVIRONMENT (NL)
  ISSN 0167-8809
  Sygn. C 4353
 • AGRONOMYFOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (FR)
  ISSN 1774-0746
  Sygn. UC 5011
 • Czasopismo dostępne w czytelni Oddz. w Puławach  
  AGRONOMY JOURNAL (US)
  ISSN 0002-1962
 • Sygn. C 132 ( od 2013 on-line)
  ANIMAL BEHAVIOUR (GB)
  ISSN 0003-3472
  Sygn. C 1510
 • ANNALSOF APPLIED BIOLOGY (GB)
  ISSN 0003-4746
  Sygn. C 191
 • ANNUAL REVIEWOF PLANT BIOLOGY (US)
  ISSN 1543-5008
  Sygn. UC 5321
  Czasopismo dostępne w czytelni Oddz. w Puławach  
 • ARCHIVES DE L’INSTITUT RAZI (IR)
  ISSN 0365-3439
  Sygn. C 3562


B

 • BIOLOGIA PLANTARUM (CZ)ISSN 0006-3134
  Sygn. C 1970
 • BIOTECHNOLOGIE, AGRONOMIE, SOCIETE ET ENVIRONMENT (BE)
  ISSN 1370-6233
  Sygn. C 4871
 • DIE BODENKULTUR (AT)
  ISSN 0006-5471
  Sygn. C 290
 • BRAUEREI FORUM (DE)
  ISSN 0179-2466
 • BRITISH JOURNALOF NUTRITION + suppl. (GB)
  ISSN 0007-1145
  Sygn. C 1470
 • BRITISH POULTRY SCIENCE (GB)
  ISSN 0007-1668
  Sygn. C 4177
 • BULLETIN OEPP (FR)
  ISSN 0250-8052
  Sygn. C 3626
 • BULLETIN OF THE NATIONAL INSTITUTE OF AGRO-ENVIRONMENTAL SCIENCES (JP)
  ISSN 0911-9450
  Sygn. C 475
   


C

 • CANADIAN JOURNALOF SOIL SCIENCE (CAN)
  ISSN 0008-4271
  Sygn. UC 5528
 • Czasopismo dostępne w czytelni Oddz. w Puławach  
  CEREAL CHEMISTRY (US)
  ISSN 0009-0352
  Sygn. C 522
 • CHABARLARY (KZ)
  ISSN 0002-3183
 • CHMELARSTVI (CZ)
  ISSN 0373-4031
  Sygn. C 262
 • COMPUTERSAND ELECTRONICSIN AGRICULTURE (NL)
  ISSN 0168-1699
  Sygn. UC 6790
 • Czasopismo dostępne w czytelni Oddz. w Puławach  
  CROP SCIENCE (US)
  ISSN 0011-183x
  Sygn. 2301 (od 2013 on-line)
 • CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE (CZ)
  ISSN 1212-1819
  Sygn. C 730
 • CZECH JOURNAL OF GENETICS AND PLANT BREEDING (CZ)
  ISSN 1212-1975
  Sygn. C 2792

D

 • DANSK PELSDYRVAL (DK)
  ISSN 0011-6424
  Sygn. C 4388
 • DLG MITTEILUNGEN (DE)
  ISSN 0341-0412
  Sygn. C 920

 
E

 • ECONOMIE ET STATISTIQUE(FR)
  ISSN 0336-1454
 • ENVIRONMENTAL TOXICOLOGYAND CHEMISTRY (US)
  ISSN 0730-7268
  Sygn. UC 3924 (od 2015 on-line)
  Czasopismo dostępne w czytelni Oddz. w Puławach
 • DIE ERNÄHRUNG (AT)
  ISSN 0250-1554
  Sygn. C 4237
 • EUROPEAN JOURNALOFSOIL SCIENCE (GB)
  ISSN 1351-0754
  Sygn. UC 5045
  Czasopismo dostępne w czytelni Oddz. w Puławach
   

Zagraniczne F-J


    


F

 • FIZJOLOGIA RASTENIJ (RU)
  ISSN 0015-3303
  Sygn. C 701
 • FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS (CZ)
  ISSN 1803-2109
  Sygn. C 5060
 • FOLIA VETERINARIA (SK)
  ISSN 0015-5748
  Sygn. C 5116
 • FRANCE AGRICOLE (FR)
  ISSN 0046-4899
  Sygn. C 4507
 • FRUIT PROCESSING (DE)
  ISSN 0939-4435
  Sygn. C 4842
 • FUNGAL BIOLOGY (GB)
  ISSN 1878-6146
  Sygn. C 771
   


G

 • GENETICS (US)
  ISSN 0016-6731
  Sygn. C 310 (on-line)
 • GENES AND GENETIC SYSTEMS (JP)
  ISSN 1341-7568
  Sygn. C 723
 • GEODERMA (NL)
  ISSN 0016-7061
  Sygn. UC 6320
  Czasopismo dostępne w czytelni Oddz. w Puławach  


H

 • HORTICULTURAL SCIENCE (CZ)
  ISSN 0862-867X
  Sygn. C 3974
 • HORTICULTURE ROMANDE (FR)
  ISSN 1662-2472
  Sygn. C 3884   

I

 • INDIAN FARMING(II)
  ISSN 0019-4786
 • IRISH JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD RESEARCH (IE)
  ISSN 0791-6833
  Sygn. C 2468
 • IRRIGATION, DRAINAGE AND RURAL ENGINEERING JOURNAL (JP)
  ISSN 0387-2335
  Sygn. C 3053


J

 • JAPANESE  JOURNAL  OF CROP SCIENCE (JP)
  ISSN 0011-1848
  Sygn. C 2193
 • JOURNAL  FÜR  KULTURPFLANZEN (DE)
  ISSN 1867-0911
  Sygn. C 5094
 • JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY (US)
  ISSN 0021-8561
  Sygn. C 1260
 • JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONO0MICS (GB)
  ISSN 0021-857x
  Sygn. C 1620
 • JOURNAL OF AGRICULTURE OF THE UNIVERSITY OF PUERTO RICO (PR)
  ISSN 0041-994X
  Sygn. C 2786
 • JOURNAL OF AGRONOMY AND CROP SCIENCE (DE)
  ISSN 0931-2250
  Sygn. UC 301
  Czasopismo dostępne w czytelni Oddz. w Puławach   
 • JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE (US)
  ISSN 0021-8812
  Sygn. C 256
 • JOURNAL OF APPLIED ECOLOGY  (GB)
  ISSN 0021-8901
  Sygn. C 4413
 • JOURNAL OF DAIRY SCIENCE (US)
  ISSN 0022-0302
  Sygn. C 535
 • JOURNAL OF ECOLOGY (GB)
  ISSN 0022-0477
  Sygn. C 2176
 • JOURNAL OF EQUINE SCIENCE (JP)
  ISSN 1340-3516
  Sygn. C 4897
 • JOURNAL OF FOREST SCIENCE (CZ)
  ISSN 1213-4834
  Sygn. C 1419
 • JOURNAL OF  NUTRITION (US)
  ISSN 0022-3166
  Sygn. C 1324
 • JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY (DE)
  ISSN 0176-1617
  Sygn. C 3089
 • JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION (US)
  ISSN 0022-4561
  Sygn. UC 3537
 • Czasopismo dostępne w czytelni Oddz. w Puławach  
  JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE KYUSHU UNIVERSITY (JP)
  ISSN 0023-6152
  Sygn. C 1492
 • JOURNALOFTHE SCIENCEOF FOODAND AGRICULTURE (GB)
  ISSN 0022-5142
  Sygn. C 1663
 • JOURNAL  OF VETERINARY MEDICAL  SCIENCE (JP)
  ISSN 0916-7250
  Sygn. C 607

K

 • KRMIVA (CI)
  ISSN 0023-4850
  Sygn. C 2707

L

 • LANDBAUFORSCHUNG  VOELKENRODE (DE)
  ISSN 0458-6859
  Sygn. C 4161
 • LESNOE CHOZIAJSTVO  (RU)
  ISSN 0024-1113
  Sygn. C 143

M

 • MEMOIRS OF THE COLLEGE OF AGRICULTURE EHIME UNIVERSITY (JP)
  ISSN 0424-6829
  Sygn. C 1913
 • MELIORACJA  (BY)
  ISSN 2070-4828
  Sygn. C 5058

Zagraniczne N-W


 
N

 • NAŠ CHOV (CZ)
  ISSN 0027-8068
  Sygn.  C 893
 • NUTRIENT CYCLINGIN AGROECOSYSTEMS (DE)
  ISSN 1385-1314
  Sygn. UC 6766
  Czasopismo dostępne w czytelni Oddz. w Puławach  
 • ÖKOENERGIE (AT)
  Sygn. C 4754


P

 • PHYTOCHEMISTRY (GB)
  ISSN 0031-9422
  Sygn. UC 6263
 • Czasopismo dostępne w czytelni Oddz. w Puławach   
  PHYTOPATHOLOGY (US)
  ISSN 0031-949x
  Sygn. C 539
 • PHOTOSYNTHETICA  (CZ)
  ISSN 0300-3604
  Sygn. C 4026
 • PIŠEVAJA PROMYŠLENNOST’  (BY)
  ISSN 2073-4794
  Sygn. C 5105
 • PLANT  AND  SOIL (NL)
  ISSN 0032-079x
  Sygn. C 157
 • PLANT FOODSFOR HUMAN NUTRITION (NL)
  ISSN 0921-9668
  Sygn. C 1656
 • PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY (F)
  ISSN 0981-9428
  Sygn. UC 6008
  Czasopismo dostępne w czytelni Oddz. w Puławach  
   
 • PLANT  PRODUCTION SCIENCE (JP)
  ISSN 1343-943X
  Sygn. C 4893
 • PLANT PROTECTION SCIENCE  (CZ)
  ISSN 1212-2580
  Sygn. C 2791
 • PLANT,  SOIL  AND  ENVIRONMENT (CZ)
  ISSN 1214-1178
  Sygn. C 807
 • PLANT SCIENCE (BU)
  ISSN 0568-465X
  Sygn. C 2624

 
R

 • RESEARCH  IN AGRICULTURAL  ENGINEERING (CZ)
  ISSN 1212-9151
  Sygn. C 1785
 • REVUE SUISSE DE VITICULTURE ARBORICULTURE HORTICULTURE (SZ)
  ISSN 0375-1430
  Sygn. C 3163
 • RURAL SOCIOLOGY (US)
  ISSN 0036-0112
  Sygn. C 1456


S

 • SCIENTIA AGRICULTURAE BOHEMICA  (CZ)
  ISSN 1211-3174
  Sygn.  C 329
 • SEL’SKOCHOZJAJSTVENNAJA BIOLOGIJA (RU)
  ISSN 0131-6397
  Sygn. C 2850
 • SELSKOSTOPANSKA NAUKA (BU)
  ISSN 1313-3534
  Sygn. C 2652
 • SOCIOLOGIA RURALIS (GB)
  ISSN 0038-0199
  Sygn. C 5067
 • SOIL BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY (GB)
  ISSN 0038-0717
  Sygn. UC 6411
  Czasopismo dostępne w czytelni Oddz. w Puławach   
 • SWISSHERDBOOK BULLETIN  (SZ)
  ISSN 1664-0586
  Sygn. C 5118

T

 • THAISZA  (SK)
  ISSN 1210-0420
  Sygn. C 4709   

 
U

 • URBAN FORESTRYAND URBAN GREENING (DE)
  ISSN 1618-8667
  Sygn. C 5011
 • URODA. ČASOPIS PO ROSTLINNOU PRODUKCI (CZ)
  ISSN 0139-6013
  Sygn. C 785


V

 • VCELARSTVI  (CZ)
  ISSN 0042-2924
  Sygn. C 691
 • VETERINARIJA (RU)
  ISSN 0042-4846
  Sygn. C 17
 • VETERINARNI  MEDICINA  (CZ)
  ISSN 0375-8427
  Sygn. C 1076
 • VETERINARSTVI (CZ)
  ISSN 0506-8231
  Sygn. C 775
 • VETERINARY JOURNAL (NL)
  ISSN 1090-0233
  Sygn. C 921
 • VOLLBLUT – ZUCHTUND RENNEN (DE)
  ISSN 0504-7064
  Sygn. C 4270

W

 • WEED RESEARCH (GB)
  ISSN 0043-1737
  Sygn. C 2215
 • WORLD FISHING AND AQUACULTURE  (GB)
  ISSN 0043-8480
  Sygn. C 4955

Z

 • ZAŠČITA  I KARANTIN RASTENIJ (RU)
  ISSN 1026-8634
  Sygn. C 150
 • ŽIVOTNOVODNI NAUKI (BU)
  ISSN 0514-7441
  Sygn. C 2625
 • ZEMES UKOI MOKSLAI  (LI)
  ISSN 1392-0200
  Sygn. C 4823
Ostatnio zmieniany piątek, 26 sierpień 2016 20:37