Zagraniczne rolnicze katalogi stron WW

Katalogi  (w języku angielskim):

 

AgNIC
AquaNIC
Plant Names Gateway
SD Gateway
Scout Report Archives

Food Science Central


AgNIC

AgNIC  jest serwisem zapewniającym dostęp do zasobów informacyjnych, z których większość stanowią duże bazy danych oraz specjalistyczne serwisy internetowe. Wyszukiwanie informacji w katalogu odbywa się według tematów oraz za pomocą słów kluczowych wpisywanych w polu tekstowym.
AgNIC Calendar zbiór odnośników do zasobów WWW informujących o wydarzeniach i konferencjach naukowych odbywających się na całym świecie. 


AquaNIC

AquaNIC  katalog światowych zasobów internetowych z zakresu akwakultury, dostępny w dwóch wersjach językowych - angielskiej i hiszpańskiej; tworzony jest przez amerykańskie, uniwersyteckie biblioteki.
 


Plant Names Gateway

Plant Names Gateway  (Multilingual Multiscript Plant Name Database) jest katalogiem stron WWW poświęconych nazwom potocznym i łacińskim roślin użytkowych w wielu językach świata. Przeznaczony jest nie tylko dla naukowców. Katalog tworzą pracownicy naukowi Uniwersytetu w Melbourne w Australii. Zawiera także opracowania porządkujące nazewnictwo wielu ważnych roślin użytkowych.
 


Sustainable Development Gateway

Sustainable Development Gateway (SD Gateway)  jest katalogiem stron WWW koncentrujących się na zagadnieniu zrównoważonego rozwoju oraz racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych. Katalog dostępny jest w angielskiej, francuskiej i hiszpańskiej wersji językowej.
 


Scout Report Archives

Scout Report Archives  przewodnik po zasobach WWW dla naukowców, studentów i nauczycieli wyższych uczelni w USA. Katalog obejmuje najpopularniejsze zasoby WWW o charakterze naukowym. Obszerne opisy odnośników do stron ułatwiają wyszukiwanie informacji. Głównymi tematami, którym przyporządkowano zasoby WWW są: gospodarka rolna, produkcja roślinna, ogrodnictwo, produkcja zwierzęca wraz z medycyną weterynaryjną, żywność i technologia żywności, gleboznawstwo, leśnictwo, rybołówstwo, łowiectwo.   


Food Science Central

Food Science Central  katalog wyselekcjonowanych zasobów internetowych traktujących o zagadnieniach z zakresu nauki o żywieniu, technologii żywności i żywienia człowieka. Korzystanie z katalogu wymaga uprzedniej, bezpłatnej rejestracji. Katalog tworzą pracownicy IFIS Publishing, wydawcy bibliograficznej bazy danych FSTA (Food Science and Technology Abstracts).

 

 

Ostatnio zmieniany środa, 14 czerwiec 2017 11:40