Osobiste

Środek kontrolny

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

Ś↑ | Powrót

Środek kontrolny


 Control Measure   (ang.)

Są to wszelkie środki i działania które mogą być zastosowane, aby zapobiec lub wyeliminować zagrożenie bezpieczeństwa żywności lub zredukować je do akceptowanego poziomu.

(zobacz:  Analiza zagrożeń i krytyczny punkt kontrolny )