Osobiste

Żywność funkcjonalna

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

Ż↑ | Powrót


Żywność funkcjonalna


 Functional Food     (ang.)

Żywność może być uznana za funkcjonalną, jeśli udowodniono jej korzystny wpływ na jedną lub więcej funkcji organizmu ponad efekt odżywczy, który to wpływ polega na poprawie stanu zdrowia oraz samopoczucia i/lub zmniejszaniu ryzyka chorób. Żywność funkcjonalna musi przypominać postacią żywność konwencjonalną i wykazywać korzystne oddziaływanie i ilościach, które oczekuje się, że będą normalnie spożywaną dietą - nie są to tabletki ani kapsułki, ale część składowa prawidłowej diety.


(definicja z dokumentu końcowego programu badawczego Functional Food Science in Europe [FUFOSE], 1999)