Osobiste

Żywność zmodyfikowana genetycznie

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

Ż↑ | Powrót


Żywność zmodyfikowana genetycznie (Żywność transgeniczna)


 GMO Food     (ang.)

Żywność będąca GMO (np. pomidor), zawierająca GMO (przecier pomidorowy), wytwarzana z zastosowaniem GMO (piwo z drożdży genetycznie modyfikowanych), wytwarzana z GMO, ale niebędąca jako produkt GMO (np. olej z soi genetycznie modyfikowanej).