Osobiste

Analiza zagrożeń i krytyczny punkt kontrolny

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

A↑ | Powrót

Analiza zagrożeń i krytyczny punkt kontrolny (HACCP)


 Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)      (ang.)


Jest to proces zbierania i oceniania informacji o zagrożeniach i warunkach prowadzących do ich obecności, w celu zadecydowania które są istotne dla bezpieczeństwa żywności i zatem powinny być uwzględnione w planie HACCP. Analiza zagrożeń jest pierwszą zasadą systemu HACCP. Od prawidłowości jej przeprowadzenia zależy efektywność systemu. Brane są pod uwagę trzy kategorie zagrożeń: biologiczne (w tym mikrobiologiczne), fizyczne i chemiczne.


(zobacz: 

Zagrożenie zdrowotne żywności - biologiczne;

Zagrożenie zdrowotne żywności - chemiczne;

Zagrożenie zdrowotne żywności - fizyczne;

Plan HACCP)