Osobiste

Bakteria patogenna

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

B↑ | Powrót

Bakteria patogenna


 Pathogen Bacteria     (ang.)

Bakteria jest patogenna, jeśli może wniknąć do organizmu, znaleźć tam odpowiednie warunki umożliwiające jej rozwój oraz wywołać odpowiednią reakcję chorobową. Oddziaływanie patogennych bakterii na organizm zachodzi w zasadzie przez substancje toksyczne, wydalane przez bakterie pozakomórkowo lub uwalniane z ich komórek po ich śmierci i rozpadzie.

Przyjęto podział substancji toksycznych pochodzenia bakteryjnego na dwie grupy: egzotoksyny (toksyny właściwe) i endotoksyny.

Zakażenia bakteriami patogennymi często nie mają charakteru choroby i nie wywołują ze strony organizmu żadnej widocznej reakcji. Organizm zakażony bezobjawowo (nosiciel zarazków) może stać się jednak źródłem zakażenia dla innych. Może też niekiedy, w razie zakłócenia równowagi fizjologicznej, rozwinąć się w nim proces chorobowy. Rozwój choroby zakaźnej jest więc zależny nie tylko od właściwości zarazka, ale i od stanu fizjologicznego organizmu zakażonego.

Drogi wnikania patogenów do organizmu: przez skaleczenia, zabiegi chirurgiczne, ukąszenia owadów (np. czynnik powodujący dżumę dymieniczą); przez błony śluzowe w przewodzie pokarmowym, układzie oddechowym i układzie moczowo-płciowym.(zobacz:  Intoksykacja, Toksyny bakteryjne, Zatrucie pokarmowe)