Osobiste

Choroby pasożytnicze

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

C↑ | Powrót

Choroby pasożytnicze


 Parastic Diseases    (ang.)

Choroby, których przyczyną są pasożyty. Mogą być przenoszone przez żywność np.: tasiemczyca, wągrzyca, motylica, bąblowica, włośnica, ameboza.