Osobiste

Choroby prionowe ludzi i zwierząt

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

C↑ | Powrót

Choroby prionowe ludzi i zwierząt


 Prion Diseases     (ang.)

Wymienione w tabeli 3 choroby rozwijają się w wyniku inwazji chorobotwórczych prionów, w następstwie czego dochodzi do powstania gąbczastej struktury mózgu i fizycznej oraz funkcjonalnej degeneracji centralnego układu nerwowego. Towarzyszy temu szereg objawów takich jak niezborność ruchów, drżenie, demencja, bezsenność, agresja, paraliż. We wszystkich przypadkach choroba kończy się śmiercią. Różnice między poszczególnymi chorobami polegają między innymi na długości czasu inkubacji choroby, który jednak w większości przypadków trwa wiele lat. Poza tym w zależności od choroby i rodzaju zaatakowanego organizmu obserwujemy przewagę takich czy innych wymienionych wyżej objawów lub kolejności ich wystąpienia.

(zobacz:  Prion)