Osobiste

Clostridium (rodzaj)

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

C↑ | Powrót

Clostridium (rodzaj)


 Clostridium     (ang.)

Bakterie z rodzaju Clostridium są beztlenowymi pałeczkami, produkującymi przetrwalniki, szeroko rozpowszechnione, przeważnie mezofilne, ale występują także gatunki psychrotrofowe rosnące w niskich temperaturach, jak np. Clostridium botulinum typu E w temp. 3°C. Naturalnym środowiskiem ich bytowania jest gleba.

Gatunek Clostridium perfringens jest stałym składnikiem mikroflory przewodu pokarmowego. Do produktów żywnościowych dostają się z zanieczyszczeniami ziemią i kurzem. Gatunki o uzdolnieniach proteolitycznych prowadzą procesy gnilne produktów białkowych w warunkach beztlenowych, np. konserw mięsnych.

Clostridium sporogenes wytwarza znaczne ilości amoniaku i powoduje psucie serów podpuszczkowych tzw. białą zgniliznę.

Gatunki zdolne do fermentacji różnych węglowodanów spotyka się w środowiskach roślinnych. Należą tu tzw. bakterie fermentacji masłowej np. Clostridium butiricum, które przekształcają cukry w lotny kwas masłowy i CO2, H2.
Do tego rodzaju bakterii zaliczamy bakterie chorobotwórcze Clostridium botulinum, które wywołują ciężkie zatrucia pokarmowe typu intoksykacji.

(zobacz:  Intoksykacja, Mezofile, Clostridium botulinum)