Osobiste

Czynniki bakteriostatyczne

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

C↑ | Powrót

Czynniki bakteriostatyczne


 Bactericidal Bacteriostatic     (ang.)

W odróżnieniu od czynników bakteriobójczych - powodują zjawisko bakteriostazy, czyli zahamowania wzrostu i podziałów. Często ta sama substancja w mniejszym stężeniu działa bakteriostatycznie, w większym zaś bakteriobójczo.