Osobiste

Deratyzacja

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

D↑ | Powrót

Deratyzacja


 Deratization / Extermination of rats   (ang.)

Ogół zabiegów (zapobiegawczych i interwencyjnych) mający na celu likwidacje szczurów, myszy i innych gryzoni środkami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi.

(zobacz:  Zagrożenie zdrowotne żywności - biologiczne )