Osobiste

Diagram przepływu

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

D↑ | Powrót

Diagram przepływu


 Flow Diagram   (ang.)

Jest to systematyczne przedstawienie sekwencji kroków lub operacji zastosowanych w produkcji lub przetwórstwie poszczególnych produktów żywnościowych.

(zobacz:  Analiza zagrożeń i krytyczny punkt kontrolny (HACCP) )