Osobiste

Działanie zapobiegawcze

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

D↑ | Powrót

Działanie zapobiegawcze


 Preventative Measures (PMs)   (ang.)

Działania profilaktyczne (prewencyjne) powzięte w celu wyeliminowania przyczyn potencjalnej niezgodności, wady lub innej niepożądanej sytuacji oraz niedopuszczenia do jej wystąpienia. Działania prewencyjne są to więc wszystkie, zaplanowane po przeprowadzeniu analizy zagrożeń, czynności podejmowane w celu opanowania tych zagrożeń.