Osobiste

Etapy wdrażania HACCP

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

E↑ | Powrót

Etapy wdrażania HACCP


 Stages of HACCP Implementation     (ang.)

Wprowadzenie systemu HACCP wymaga spełnienie dwunastu etapów:

 1. Powołanie zakładowego zespołu ds. HACCP.
 2. Zdefiniowanie (opisanie) produktu.
 3. Określenie przeznaczenia produktu.
 4. Sporządzenia schematu technologicznego zawierającego wszystkie etapy procesu produkcyjnego.
 5. Zweryfikowanie schematu technologicznego w praktyce.
 6. Sporządzenie wykazu zagrożeń na każdym etapie i wykazu środków prewencyjnych (zapobiegawczych).
 7. Ustalenie Krytycznych Punktów Kontrolnych (CCP).
 8. Dla każdego CCP ustalenie docelowych wartości (limitów krytycznych) parametrów i określenia tolerancji.
 9. Ustalenie systemu monitorowania dla każdego CCP.
 10. Ustalenie działań korekcyjnych (korygujących) w przypadku nie spełnienia wartości krytycznych parametrów.
 11. Określenie zasad weryfikacji systemu.
 12. Ustalenie zasad tworzenia dokumentacji systemu i przechowywania zapisów.

Pięć pierwszych etapów postępowania to działania wstępne, a kolejne odpowiadają siedmiu zasadom, na których bazuje metoda HACCP.

(zobacz:  Zasady systemu HACCP)