Osobiste

Gąbczasta Encefalopatia Bydła BSE

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

G↑ | Powrót

Gąbczasta Encefalopatia Bydła BSE


 Bovine Spongiform Encephalopathy BSE     (ang.)

Choroba objawiająca się zmianami neurologicznymi w mózgu, określanymi mianem gąbczastych encefalopatii. Czynnikiem infekcyjnym jest cząsteczka białka — prion. Choroba ta pojawiła się z dużym nasileniem w latach 1990-1994 w Wielkiej Brytanii, głównie wśród bydła, zwana chorobą szalonych krów, rozprzestrzenienie choroby nastąpiło przy udziale mączki mięsno-kostnej zastosowanej jako pasza dla bydła.

(zobacz:  Prion, Choroby prionowe ludzi i zwierząt)