Osobiste

Genetycznie Modyfikowany Organizm GMO

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

G↑ | Powrót


Genetycznie Modyfikowany Organizm GMO


 Genetically Modified Organism GMO     (ang.)

Genetycznie modyfikowane organizmy.
Modyfikacja genetyczna jest ściśle określonym i kontrolowanym działaniem człowieka, polegającym na chemicznej zmianie fragmentów DNA, czyli zmianie jednego lub kilku genów. Może też polegać na wprowadzeniu nowego genu, w wyniku czego powstaje nowe białko. Taka zmiana w danym organizmie będzie utrwalona dziedzicznie — jego potomkowie będą mieć taką właśnie nową cechę. W przeciwieństwie do zmian ewolucyjnych zachodzących w ciągu kilku miliardów lat, człowiek zmienia geny w bardzo krótkim czasie.