Osobiste

Hieronim

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

ala ma Małgorzata


Aflatoksyny


Aflatoxins     (ang.)

Aflatoksyna jest pochodną difuranokumaryny, należy do najsilniejszych czynników rakotwórczych, szczególnie w stosunku do wątroby. Toksyczność najgroźniejszej z nich aflatoksyny B1 wyrażona jako LD50 wynosi dla jednodniowych kurcząt poniżej 0,36 mg/kg masy ciała. <p>Obecnie znane są aflatoksyny B1, B2, M1, M2, G1, G2. Aflatoksyny są rozpuszczalne w wodzie i łatwo przenikają przez błony i tkanki roślin, zwierząt oraz przez skórę. Kumulują się w organizmie prowadząc do zaburzeń czynnościowych, a w następstwie do chorób i śmierci. Są odporne na podwyższoną temperaturę, wrażliwe na promieniowanie UV, nadtlenek wodoru i środowisko alkaliczne. Zdolność do tworzenia aflatoksyn rozpoznano u szczepów z rodzaju Aspergillus i Penicillium. Głównym źródłem aflatoksyn są szczepy Aspergillus flavus i Aspergillus parasitians. Z rodzaju Penicillium toksyny wytwarzają gatunki Penicillium expansum, Penicillium digitatum. Maksymalne zanieczyszczenie tymi toksynami nie może przekraczać (w zależności od produktu):

  • aflatoksyna B1 - 0 do 8 mg/kg lub mg/l;
  • aflatoksyna B1+B2+G1+G2 - 0 do 10 mg/kg lub mg/l;
  • aflatoksyna M1 - 0 mg/kg lub mg/l;
(Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności, Dz.U. 2003 nr 37 poz. 326)