Osobiste

Higiena

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

H↑ | Powrót


Higiena


 Hygiene     (ang.)


Higiena to nauka zajmująca się badaniem wpływu czynników środowiskowych na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka oraz reakcjami organizmu ludzkiego na działanie tych czynników.