Osobiste

Kodeks żywnościowy

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

K↑ | Powrót

Kodeks żywnościowy


 Codex Alimentarius     (ang.)

Zbiór międzynarodowego prawa żywnościowego tworzonego na forum Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) są międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się ochroną zdrowia konsumenta poprzez bezpieczną żywność. Powołana w 1962 roku Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO realizuje program działania na rzecz ochrony zdrowia konsumenta i dobrej praktyki w handlu międzynarodowym żywnością. Zawarte w Codex Alimentarius normy nie mają mocy prawnej, mogą jednak służyć jako wzór do stanowienia krajowego prawa żywnościowego.