Osobiste

Komunikacja ryzyka

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

K↑ | Powrót

Komunikacja ryzyka


 Risk Communication     (ang.)

Proces wzajemnej wymiany informacji i opinii dotyczących ryzyka, między odpowiedzialnymi za analizę i zarządzanie ryzykiem, a innymi zainteresowanymi stronami. Należy podkreślić, że jedynie dynamiczna współpraca wszystkich trzech elementów analizy ryzyka daje gwarancję powodzenia

Rys1.jpg


(zobacz:  Analiza ryzyka, Zarządzanie ryzykiem)