Osobiste

Listeria monocytogenes

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

L↑ | Powrót

Listeria monocytogenes


 Listeria monocytogenes   (ang.)

Bakterie Listeria monocytogenes są gramdodatnimi pałeczkami, rosnącymi zarówno w tlenowych, jak i beztlenowych warunkach, w szerokim zakresie temperatur od 0 do 45°C i pH od 5 do 9. Wykazują wysoką odporność na stężenie soli kuchennej, do 30% NaCl. Wywołują zatrucia pokarmowe typu toksykoinfekcji. Dawki infekcyjne to 100 do 1000 żywych komórek w zjedzonej żywności.

Produkty często zanieczyszczone Listeria monocytogenes to mięso, mleko surowe, sery miękkie, a także owoce i warzywa.

(zobacz:  Toksykoinfekcja; Zatrucie pokarmowe )