Osobiste

Medialna dawka śmiertelna LD50

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

M↑ | Powrót

Medialna dawka śmiertelna LD50


 Lethal Dose   (ang.)

LD50 jest to średnia dawka, która powoduje śmierć 50% zwierząt użytych do doświadczenia po jednorazowym podaniu substancji. Dawka LD50 służy do klasyfikacji trucizn ( tabela 2) oraz do ustalania dawkowania w dalszych badaniach. W zależności od celu badań droga podania może być różna, np. sondą do żołądka, podskórnie, dożylnie.