Osobiste

Mezofile

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

M↑ | Powrót

Mezofile


 Mesophilic organisms   (ang.)

Mezofile to grupa drobnoustrojów zdolna do wzrostu w temperaturach umiarkowanych. Optymalna temperatura wzrostu w zależności od gatunku mieści się w zakresie od 20 do 37°C, natomiast minimalna i maksymalna wynoszą odpowiednio 10-30°C i 35-50°C.

Do mezofili należy większość drobnoustrojów występujących w przyrodzie. W obrębie tej grupy występują zarówno organizmy saprofityczne jak i patogenne.

(zobacz:  Termofile; Psychrofile / Bakterie psychrofilne; Psychrotrofy )