Osobiste

Nietermiczne metody utrwalania żywności

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

N↑ | Powrót


Nietermiczne metody utrwalania żywności


 Non-thermal preservation     (ang.)

W nietermicznych metodach utrwalania żywności stosuje się między innymi:

  • promieniowanie jonizujące,
  • ciśnienie hydrostatyczne,
  • zmienne pole elektryczne o wysokim napięciu.