Osobiste

Pakowanie próżniowe

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

P↑ | Powrót


Pakowanie próżniowe


 Vacuum Packaging VP     (ang.)

Pakowanie próżniowe to wariant pakowania w modyfikowanej atmosferze, polegający na obniżeniu ciśnienia atmosferycznego w opakowaniu przez częściowe usunięcie powietrza. Po zamknięciu opakowania tworzy się w nim samoistnie atmosfera modyfikowana zawierająca 10-20% CO2.

Wytworzenie próżni w opakowaniu możne osiągnąć przez:

  • wdmuchiwanie do opakowania silnego strumienia pary wodnej,
  • obkurczania termokurczliwej folii z tworzywa sztucznego pod wpływem ogrzewania,
  • wyciągania powietrza z opakowania za pomocą dysz ssących z pojedynczej lub podwójnej komory próżniowej, podłączonych do pomp próżniowych.