Osobiste

Pakowanie w modyfikowanej atmosferze

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

P↑ | Powrót


Pakowanie w modyfikowanej atmosferze


 Modified Atmosphere Packaging MAP     (ang.)

Pakowanie w modyfikowanej atmosferze to zamykanie żywności w opakowania wypełnione atmosferą o zmodyfikowanych zawartościach CO2, O2, N2, pary wodnej oraz gazów śladowych w stosunku do naturalnego składu powietrza. Proces polega na usuwaniu powietrza z opakowania i wprowadzaniu mieszaniny gazowej o ustalonym składzie albo usunięciu powietrza z opakowania zawierającego produkt i hermetycznego jego zamknięciu (pakowanie próżniowe).

Pakowanie w modyfikowanej atmosferze wymaga, aby skład mieszanin gazowych był ściśle dostosowany do rodzaju produktu żywnościowego.