Osobiste

Pasożyty

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

P↑ | Powrót

Pasożyty


 Parasites     (ang.)

Pasożyty to organizmy roślinne i zwierzęce żyjące i rozwijające się, czasowo lub stale, na innym lub w innym organizmie, który jest ich żywicielem i któremu przynoszą szkodę.

Jest to zjawisko dość rozpowszechnione w przyrodzie i jest przyczyną wielu różnych chorób występujących u żywicieli.

(zobacz:  Zagrożenie zdrowotne żywności - biologiczne)