Osobiste

Pasteryzacja

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

P↑ | Powrót


Pasteryzacja


 Pasteurization     (ang.)

Pasteryzacja polega na ogrzewaniu materiału do temperatur nie przekraczających 100°C (przeważnie 65-85°C), ma ona na celu zniszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych i unieszkodliwienie form wegetatywnych innych mikroorganizmów.

Wyróżnia się następujące sposoby pasteryzacji:

  • pasteryzację niską lub długotrwałą, polegającą na ogrzewaniu w temp. 63-65°C w czasie 20-30 minut,
  • pasteryzację momentalną, polegającą na ogrzaniu do temp. 85-90°C i natychmiastowym schłodzeniu,
  • pasteryzację wysoką, w której stosuje się ogrzewanie w temp. od 85°C do prawie 100°C w czasie od co najmniej 15 s do kilku, a czasem i kilkudziesięciu minut.

(zobacz:  Utrwalanie żywności)