Osobiste

Patulina

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

P↑ | Powrót

Patulina


 Patulin     (ang.)

Patulina jest metabolitem licznych gatunków pleśni z rodzaju Penicillium, głównie P. patulanum, P. expansum, P. cyclopium oraz mniej licznych z rodzaju Aspergillus, np. A. clavatus, A. giganteus. Pod względem chemicznym patulina jest dwupierścieniowym laktonem. Jest związkiem bardzo reaktywnym, łączy się z białkami i kwasami nukleinowymi. Jest zaliczana do substancji wykazujących właściwości toksyczne, kancerogenne i teratogenne (uszkadzające płód).

LD50 dla myszy przy wstrzyknięciu podskórnym wynosi 10-15 mg/ kg masy ciała.Maksymalny poziom zanieczyszczenia żywności tą mikotoksyną wynosi 30 mg/kg lub mg/l.

(Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności, Dz.U. 2003 nr 37 poz. 326)