Osobiste

Pestycydy

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

P↑ | Powrót


Pestycydy

 
Pesticides     (ang.)

Związki chemiczne stosowane do walki z chorobami i szkodnikami roślin, a także w ramach różnych działań sanitarnych. Największą grupę pestycydów stanowią środki ochrony roślin.

Najbardziej rozpowszechniony podział pestycydów jest następujący:

  • środki owadobójcze (insektycydy) - np. pyretryny, pochodne węglowodorów chlorowanych, kwasów fosforowych, karbaminiany;
  • środki chwastobójcze (herbicydy) - np. dinitroalkilofenole, pochodne mocznika, kwasu naftylowego, pochodne indolilowe, pochodne kwasu karbaminowego, kwasów karboksylowych i triazyny;
  • środki grzybobójcze (fungicydy) - np. siarka i wielosiarczki, nieorganiczne związki miedzi, pochodne kwasu ditiokarboksylowego.

Pestycydy to związki o dużej toksyczności. Niewłaściwe stosowanie tych związków może powodować nie tylko bezpośrednie zatrucia, lecz także za pośrednictwem skażonej żywności może być przyczyną kumulowania się pestycydów i ich metabolitów w organizmie człowieka i powodowania zatruć przewlekłych, trwałych uszkodzeń układu nerwowego i narządów wewnętrznych. Ważny jest także szkodliwy wpływ pestycydów na biocenozę środowiska.