Osobiste

Plan HACCP

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

P↑ | Powrót


Plan HACCP


 HACCP Plan     (ang.)

Dokument przygotowany zgodnie z zasadami HACCP w celu zapewnienia opanowania zagrożeń, które są istotne dla bezpieczeństwa żywności w rozważanym segmencie łańcucha żywnościowego, najczęściej jest to zakład.

(zobacz:  Analiza zagrożeń i krytyczny punkt kontrolny, Etapy wdrażania HACCP)