Osobiste

Poziomy przejawów życiowych

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

P↑ | Powrót

Poziomy przejawów życiowych


 Mode of Life     (ang.)

Poziomy przejawów życiowych to:

  1. Bioza — pełny stan życiowy.
  2. Anabioza — stan utajonego życia, może być osiągnięty przez ostrożne wysuszenie, schłodzenie, zamrożenie, lub potraktowanie odpowiednim gazem. Stan ten jest odwracalny tj. organizm może wrócić do stanu biozy po jego rehydratacji czy rozmrożeniu.
  3. Cenoanabioza — odpowiada utajonemu (raczej już nieodwracalnemu) stanowi życiowemu w następstwie hamującego działania produktów wytworzonych przez drobnoustroje (np. kwas mlekowy w kapuście kiszonej, alkohol w winie).
  4. Abioza — oznacza całkowite zatrzymanie procesów życiowych łącznie z pełną inaktywacją enzymów i zabiciem lub usunięciem wszystkich drobnoustrojów.