Osobiste

Prognozowanie mikrobiologiczne

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

P↑ | Powrót


Prognozowanie mikrobiologiczne / Mikrobiologia prognostyczna


 Predictive Microbiology     (ang.)

Mikrobiologia prognostyczna to subdyscyplina mikrobiologii żywności zajmująca się opracowywaniem modeli matematycznych reakcji drobnoustrojów na określone warunki środowiskowe oraz weryfikację ich zastosowania do przewidywania wzrostu, przeżywalności i inaktywacji mikroorganizmów w żywności.

Zastosowanie technik modelowania jest dla mikrobiologów szansą, pozwalającą im na szybkie określenie reakcji mikroorganizmów na zmieniające się warunki w żywności. Wśród możliwości zastosowania mikrobiologicznych modeli prognostycznych należy wymienić:

  • przewidywanie okresu przydatności do spożycia,
  • prognozowanie bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktów przy zmianie składu lub technologii produkcji,
  • obiektywna ocena konsekwencji ewentualnych niezgodności w procesie produkcyjnym i przechowywaniu żywności,
  • tworzenie baz dla opracowywania przewodników, norm, kryteriów,
  • wyznaczanie limitów krytycznych parametrów w krytycznych punkach kontrolnych w systemie HACCP,
  • narzędzie edukacyjne dla pracowników przemysłu i handlu.