Osobiste

Promieniowanie nadfioletowe - UV

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

P↑ | Powrót


Promieniowanie nadfioletowe - UV


 Ultraviolet Radiation     (ang.)

Promieniowanie nadfioletowe o zakresie fal od 0,05 do 0,4 mm, charakteryzuje się słabą przenikliwością. Bywa stosowane do powierzchniowej sterylizacji, a przynajmniej do zniszczenia większości mikroflory mięsa i ryb, przypraw korzennych, przeciwdziała pleśnieniu serów. Promieniowanie nadfioletowe jest również stosowane do wyjaławiania wody, do odkażania pomieszczeń przemysłowych, aparatury i urządzeń technicznych, pojemników itp.