Osobiste

Przetrwalnik

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

P↑ | Powrót


Przetrwalnik


 Spore     (ang.)

Forma przetrwalna, o odmiennej budowie i często o dużej oporności na działanie szkodliwych czynników środowiska.
Do ważniejszych form przetrwalnych należą:

  • endospory wywarzane m.in. przez bakterie z rodzajów: Bacillus, Clostridium, Sporolactobacillus, Sporosarcina i Heliobacterium,
  • konidia wytwarzane przez promieniowce (Actinomycetales),
  • miksospory, wytwarzane przez bakterie śluzowe (Myxobacteriales),
  • akinety, grubościenne formy u sinic, oporne na suszę i niskie temperatury,
  • cysty występujące np. u azotobaktera.

(zobacz:  Sterylizacja (wyjaławianie))