Osobiste

Psychrofile / Bakterie psychrofilne

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

P↑ | Powrót

Psychrofile / Bakterie psychrofilne


  Psychrophiles     (ang.)

Optymalna temperatura wzrostu tych bakterii nie przekracza 20°C. Minimalna temperatura jest zbliżona do temperatury zamarzania środowiska.

(zobacz:  Mezofile, Termofile, Psychrotrofy, Zagrożenie zdrowotne żywności - biologiczne)