Osobiste

Psychrotrofy

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

P↑ | Powrót


Psychrotrofy


 Psychrotrophs     (ang.)

Mikroorganizmy, których optymalna temperatura wzrostu wynosi od 20 do 40°C. Jednak bakterie te są przystosowane do zmiennych warunków środowiska i mogą rozwijać się w temperaturze poniżej 20°C. Są ważną grupą drobnoustrojów, gdyż mogą się rozwijać w produktach żywnościowych (mleczarskich, mięsnych) przechowywanych w chłodniach.<p>Najczęściej spotykane bakterie psychrotrofowe to gramujemne pałeczki w przewadze należące do rodzaju Pseudomonas, Vibrio, Aeromonas, Chromobacterium, Flavobacterium. Wśród gramdodatnich bakterii dominują gatunki należące do rodzajów Micrococcus, Bacillus.

(zobacz:  Mezofile, Termofile, Zagrożenie zdrowotne żywności - biologiczne)