Osobiste

Punkt kontrolny (PK)

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

P↑ | Powrót

Punkt kontrolny (PK)


 Control Point (CP)     (ang.)

Jest to miejsce, etap, proces lub operacja jednostkowa, w którym prowadzi się kontrolę parametrów i/lub innych wskaźników o podstawowym znaczeniu dla jakości produktu lub ważnych z punktu widzenia realizowanej technologii. Punkty Kontrolne nie mają podstawowego znaczenia dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanej żywności, ale ich kontrola jest ważna z punktu widzenia technologii i jakości końcowej wyrobu. Mogą one być wyznaczone w każdym procesie technologicznym obok CCP.

(zobacz:  Krytyczny Punkt Kontrolny (KPK))