Osobiste

Raduryzacja

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

R↑ | Powrót

Raduryzacja


 Radurization   (ang.)

Metoda nietermicznego przedłużania przydatności do spożycia żywności, w której czynnikiem utrwalającym jest promieniowanie jonizujące w małych dawkach (do 1 kGy). W produktach raduryzowanych (np. składowanym mięsie, rybach, owocach, warzywach) zmniejsza się o kilka cykli logarytmicznych ogólna liczba drobnoustrojów oraz zostaje zahamowane rozmnażanie pozostałych przy życiu komórek. Dla pełnego utrwalenia żywności raduryzację stosuje się w połączeniu z konwencjonalnymi metodami konserwowania, np. z pasteryzacją.

(zobacz:  Utrwalanie żywności; Pasteryzacja; Promieniowanie jonizujące )