Osobiste

Radycydacja

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

R↑ | Powrót

Radycydacja


 Radicidation   (ang.)

W procesie radycydacji, nietermicznej metodzie utrwalania żywności z zastosowaniem promieniowania jonizującego, następuje redukcja liczby bakterii chorobotwórczych oraz ograniczenie produkcji toksyn (np. jadu kiełbasianego.
Radycydacja jest szczególnie przydatna do utrwalania żywności o niskiej aktywności wody (aw poniżej 0,6) zanieczyszczonej mikroflorą patogenną, głównie z rodzaju Salmonella i Clostridium.W tym procesie stosuje się średnie dawki promieniowania jonizującego (1-10 kGy).

(zobacz:  Aktywność wody; Salmonella; Clostridium botulinum )