Osobiste

Ryzyko

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

R↑ | Powrót

Ryzyko


 Risk   (ang.)

Jest to prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia.

(zobacz:  Analiza ryzyka; Analiza zagrożeń i krytyczny punkt kontrolny )