Osobiste

Sterylizacja (wyjaławianie)

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

S↑ | Powrót

Sterylizacja (wyjaławianie)


 Sterilization   (ang.)

Proces prowadzący do usunięcia lub zabicia wszystkich mikroorganizmów z danego środowiska, również przetrwalników. Najczęściej stosowanym czynnikiem wyjaławiającym jest wysoka temperatura. Sterylizację termiczną przeprowadza się albo stosując suche, gorące powietrze (160-180°C, przez 1-1,5 godziny), albo gorącą parę wodną — w procesie tyndalizacji w 100°C, w autoklawie w temperaturze 121-123°C, przez 15-30 minut, w nasyconej parze wodnej pod nadciśnieniem 1 atmosfery.

Inne metody wyjaławiania to sączenie roztworów przez filtry bakteriologiczne. Należy jednak pamiętać, że płyny jałowione przez filtrowanie są pozbawione bakterii, ale nie wirusów, nie można więc ich nazwać jałowymi.
Naczynia plastykowe, niszczone przez podwyższoną temperaturę można sterylizować chemicznie, np. stosując tlenek etylenu lub mniej szkodliwy tlenek propylenu.
Promieniowanie UV jest słabo przenikliwe, dlatego jest stosowane do jałowienia blatów stołów i powietrze w laboratoriach lub innych pomieszczeniach.

W przemyśle są stosowane dwie generalne metody tego procesu:

  • sterylizacja żywności w opakowaniach hermetycznych, czyli tzw. apertyzacja;
  • sterylizacja żywności przed zapakowaniem i aseptyczne pakowanie.

(zobacz:  Przetrwalnik )