Osobiste

Substancje dodatkowe

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

S↑ | Powrót

Substancje dodatkowe


 Food Additives   (ang.)

Dozwolone substancje dodatkowe — substancje niespożywane odrębnie jako żywność, niebędące typowymi składnikami żywności, posiadające wartość odżywczą lub jej nieposiadające, których celowe użycie technologiczne w procesie produkcji, przetwarzania, przygotowywania, pakowania, przewozu i przechowywania spowoduje zamierzone lub spodziewane rezultaty w środku spożywczym albo w półproduktach będących jego komponentami; dozwolone substancje dodatkowe mogą stać się bezpośrednio lub pośrednio składnikami żywności lub w inny sposób oddziaływać na jej cechy charakterystyczne, z wyłączeniem substancji dodawanych w celu zachowania lub poprawienia wartości odżywczej; dozwolone substancje dodatkowe mogą być stosowane tylko wtedy, kiedy ich użycie jest technologicznie uzasadnione i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka (Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia Dz.U. 2001 nr 63 poz. 634).

Celem stosowania substancji dodatkowych jest:

  • wydłużenie okresu trwałości produktów przez ograniczenie i zapobieganie niekorzystnym zmianom, wywołanym działalnością drobnoustrojów, utlenianiem składników, reakcjami enzymatycznymi i nieenzymatycznymi oraz zapewnienie bezpieczeństwa produktu przez zahamowanie rozwoju lub zniszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych;
  • zapobieganie zmianom jakości, takim jak zmiany barwy, smaku, zapachu i tekstury;
  • ochrona składników decydujących o wartości odżywczej i dietetycznej produktów;
  • zwiększenie atrakcyjności i dyspozycyjności produktów dla konsumentów;
  • zwiększenie wydajności produkcji przez ograniczenia ubytków;
  • otrzymanie produktów nowego rodzaju, szczególnie dietetycznych (np. żywności o obniżonej zawartości tłuszczu, cukru itp.).

(zobacz:  Klasyfikacja substancji dodatkowych )